Zásady vrácení zboží a peněz

Odstoupení od kupní smlouvy

Kupující má právo v souladu se zákonem č. 102/2014 Sb. o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory prodávajícího a o změně některých zákonů (dále jen “zákon o ochraně spotřebitele”) odstoupit od kupní smlouvy do 14 pracovních dnů od převzetí zboží. V případě uplatnění tohoto práva je kupující povinen dodržet podmínky a postup uvedený v článku 4, bod 2.

Vzhledem k tomu, že v případě odstoupení se smlouva od počátku ruší, vrátí nebo nahradí dodavatel kupujícímu a kupující dodavateli všechny vzájemně přijatá plnění. Pokud se kupující rozhodne pro odstoupení od smlouvy ve lhůtě uvedené v bodě 4.1, je povinen dodržet následující podmínky:

kontaktovat prodávajícího s žádostí o odstoupení od smlouvy s uvedením čísla objednávky, jména a příjmení, data nákupu a svým číslem účtu či adresou pro vrácení peněz,

pokud kupující již zboží obdržel a převzal, zašle jej zpět na naší adresu uvedenou v sekci kontakt a to za následujících podmínek:

  • zboží musí být v původním nepoškozeném obalu (s neporušenou ochrannou fólií)
  • zboží nesmí být použit
  • zboží musí být nepoškozené
  • zboží musí být kompletní (včetně příbalového letáku a podobně)
  • zašlete spolu s dokladem o koupi – faktura
  • Při splnění podmínek uvedených v bodu 2 prodávající peníze za zboží zašle převodem na účet kupujícího a to nejpozději do 14 pracovních dnů po fyzickém obdržení zboží.
  • Zboží musí být zasláno doporučeně a pojištěné, jelikož prodávající neručí za jeho případnou ztrátu.

Kupující nemá právo odstoupit od smlouvy ve smyslu § 7 odst. 6 písm. e) zákona o ochraně spotřebitele (prodej zboží uzavřeného v ochranném obalu, který není vhodné vrátit z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů a jehož ochranný obal byl po dodání porušen).

Náklady na vrácení zboží nese kupující.

Kupující snáší případné snížení hodnoty zboží, které bylo způsobeno jeho používáním nad rámec potřebný pro zjištění funkčnosti a vlastností zboží.